تعرض جنسی و کودک آزاری ناپدری به فرزند خوانده

تعرض جنسی و کودک آزاری ناپدری به فرزند خوانده

یک زن و شوهر آمریکایی به چندین سال تعرض جنسی و کودک آزاری فرزندخوانده روسی شان اعتراف کردند و به تحمل سال ها زندان محکوم شدند خوشبختانه قانون منع فرزندخواندگی کودکان روسی در سال ۲۰۱۲تصویب شده است .

اعتراف یک زن و شوهر آمریکایی به تعرض جنسی به فرزندخوانده شان سبب شد با حکم زندان مواجه شوند.

طبق اعلام دادستان منطقه «سانتا کلارا» در ایالت کالیفرنیا، «رالف فلین» ۷۳ ساله و همسرش، «کارولین فلین» ۴۴ ساله که به تعرض جنسی به فرزندخوانده روسی شان اعتراف کردند، به ترتیب به ۲۴ و ۱۲ سال زندان محکوم شدند.

رالف فلین

رالف فلین اعتراف کرده است که به پسرخوانده اش به مدت ۱۰ سال و از زمانی که او رادر سال ۲۰۰۱ به فرزندخواندگی پذیرفته بود، و هنگامی که او تنها نه سال داشت، تجاوز می کرده است.

این در حالی است که همسر وی نیز چند سال بعد همدست شوهر خود در کارهای مجرمانه‌اش شد.

کارولین فلین

گفتنی است پس از شیوع موارد بدرفتاری با کودکان روسی که از سوی آمریکایی هابه فرزندخواندگی پذیرفته می شوند، قانون منع فرزندخواندگی کودکان روسی از سوی شهروندان آمریکایی در سال ۲۰۱۲ به تصویب رسید.

باشگاه خبرنگاران

myportal

۱۳ مرداد ۱۳۹۶

مطالب پیشنهادی