خفاش عجیب الخلقه

خفاش عجیب الخلقه

به تازگی در کشور برزیل نوعی خفاش دیده شده است که با تمامی خفاش هایی که تاکنون دیده اید متفاوت است این خفاش با دوسر و دوگردن به دنیا آمده است و هم اکنون دانشمندان در حال تحقیق روی علت پیدایش همچین موجودی در دنیای خفاش ها هستند.

دنیای خفاش‌ها به طور عادی دنیای عجیبی است چه برسد به اینکه موجودی از بین آن‌ها عجیب به دنیا بیاید. در یکی از غارهای برزیل خفاشی پیدا شده است که داری دو سر است. این خفاش کشف شده توسط محققان برزیلی ورد مطالعه قرار گرفته شده است و دلیلی برای به دنیا آمدن اینگونه خفاش دو سر پیا نشده است. این خفاش دو سر و گردن جداگانه دارد ولی بدن یکسانی دارند. دانشمندان در حال تحقیق بیشتر روی این موجود عجیب هستند.

 باشگاه شبانه باشگاه خبرنگاران جوان

myportal

۱۳ مرداد ۱۳۹۶

مطالب پیشنهادی