واریز کمک مالی هواداران پرسپولیس

واریز کمک مالی هواداران پرسپولیس

هواداران تیم پرسپولیس همیشه به این تیم لطف داشته و وفادار بوده اندمسئولین این تیم سامانه ای برای واریز مستقیم کمک های مالی به باشگاه اختصاص داده است که تاکنون بیش از ۳۰۰ میلیون تومان توسط هواداران پرسپولیسی به این حساب واریز شده است.

 رقم کمک هواداران پرسپولیس به تیم ، به بیش از ۳۰۰ میلیون تومان رسید.

درحالی که هواداران پرسپولیس در سال گذشته بیش از ۵۰ میلیارد تومان به این تیم از طریق سامانه هواداری کمک کردند و بی آنکه گزارش دقیقی از شیوه هزینه این ارقام وجود داشته باشد، با اعلامباشگاه آنها تا امروز بیش از ۳۰۰ میلیون تومان به شماره حساب مستقیم کمک به باشگاه ، پول ریخته اند.

آنها که تیم شان فصل قبل قهرمان شده ، برای حل مشکلات تیم از هیچ کمکی دریغ نمی کنند، درحالیکه دقیقا نمی دانند این کمک ها آیا مشکل جریمه های تیم را حل می کند؟

خبر آنلاین

myportal

۱۳ مرداد ۱۳۹۶

مطالب پیشنهادی