زندگی جالب حیوان خانگی با جغد

 زندگی جالب  حیوان خانگی با جغد

دوستی گربه و جغد بسیار جالب و بامزه است این دو حیوان از دو گونه متفاوت در کنار هم به خوبی زندگی میکنند آن ها دوستان وفاداری برای یکدیگر هستند.

تصویر دو دوستی را ببینید که چندین سال است در کنار هم هستند و از هم جدا نشده‌اند.

 همیشه در جاهای مختلف جهان دیده‌ایم که دو حیوان مختلف با هم زندگی مسالمت آمیزی را دارند و در کنار هم به خوبی و خوشی زندگی می‌کنند. یک نمونه از این دوستی‌ها را ببینید که این گربه و جغد در کنار هم به وجود آورده‌اند و چندین سال است که در کنار یکدیگر زندگی می‌کنند.

باشگاه شبانه باشگاه خبرنگاران جوان

myportal

۱۴ مرداد ۱۳۹۶

مطالب پیشنهادی