موجود عجیب الخلقه در اعماق دریا

موجود عجیب الخلقه در اعماق دریا

نمی توانیم نام این موجود عجیب الخلقه را ماهی بگذاریم صیاد روسی این موجود را از اعماق دریا بیرون کشیده است رومن فیدورتسوف با مشاهده این موجود بهت زده شد و آن را به دانشمندان برای تحقیق بیشتر سپرد.

یک صیاد روسی که در اعماق دریاهای روسیه به ماهیگیری می پردازد، تصویریاز یک موجود عجیب که در یکی از اقیانوس ها با آن برخورد کرده را منتشر کرد.این ماهیگیر روسی که «رومن فیدورتسوف» نام دارد، تصاویری از موجوداتی را که در اقیانوس ها با آن برخورد کرده،در حساب شخصی توئیتر خود منتشر کرد که با استقبال بالای هوادارانش مواجه شد.
یکی از تصاویر منتشر شده از سوی این ماهیگیر، تصویر موجودی عجیب و غریب بوده که شبیه جمجمه نهنگ است.
این ماهیگیر پس از انتشار این تصویر در زیر آن نوشته: خدای من، این چیست؟

رومن فیدورتسوف در شهر مورمانسک، یکی از شهرهای روسیه زندگی می کند.

 

میزان

myportal

۱۶ مرداد ۱۳۹۶

مطالب پیشنهادی