طلاق زوج چینی به خاطر زیبایی پسرشان

طلاق زوج چینی به خاطر زیبایی پسرشان

پسری که در این تصویر میبینید عاملی برای جدایی پدر و مادرش شد زیبایی این پسر نه پدرش رفته بود و نه به مادرش پس از آزمایش DNA ثابت شد که او در بیمارستان توسط پرستاران جابجا شده و مدارک وی ناپدید شده اند و والدین واقعی او نیز از این ماجرا بی خبر هستند.

شوهر سابق او شک کرد و درخواست این آزمایش را داد، زیرا او نمی‌توانست درک کند چطورپسر آن‌ها می‌تواند این قدر خوش قیافه باشد. مادر پسر جوان می گوید که از وقتی پسرش به دنیا آمده،دوستان و خانواده همیشه درباره چهره متفاوت کودک و اینکه در مقایسه با پدر و مادرش چقدر زیباتر است،شگفت زده می‌شدند. در طول سال ها، همه این نظرات بذر شک و تردید را در ذهن شوهر زن کاشت و ازدواج آن‌ها را تحت تاثیر قرار داد.

تمام بحث هایی که خوش قیافه بودن پسر ایجاد کرد در نهایت منجر به طلاق شد،اما این جدایی برای از بین بردن شک مرد کافی نبود. آن‌ها در سال ۲۰۰۴ جدا شدند،
اما هفت سال بعد، مرد تقاضای آزمایش DNA کرد تا مطمئن شود پسری که آن‌هابا هم بزرگ کرده اند واقعا از گوشت و خونشان است.

نتیجه آزمایش نشان داد که حق با پدر بوده و این پسر، پسر واقعی آن‌ها نیست.
هر دو از این خبر ناراحت شدند و نمی‌خواستند باور کنند. در سال ۲۰۱۶ آزمایش دیگری دادند،اما باز هم نتیجه همان بود. این پسر در سال ۱۹۸۹ در بیمارستانی در شانگهای به دنیا آمدو مادرش هنگام تولد شک کرد که او عوض شده است.

اما بیمارستان از توضیح دادن به این خانواده خودداری کرد، زیرا آن‌ها نمی‌توانستند مدارک آن زمان را پیدا کنند. آن‌ها از بیمارستان شکایت کرده و امیدوارند والدین واقعی او را پیدا کنند و هیچ راهنمایی ندارند جز این که والدینش به همان اندازه خوش قیافه هستند.

تابناک

myportal

۱۸ مرداد ۱۳۹۶

مطالب پیشنهادی