بلعیدن اجسام خارجی توسط بیمار روانی

بلعیدن اجسام خارجی توسط بیمار روانی

بیماری که از مشکلات روحی و روانی رنح میبرد با بلعیدن میخ های متعدد و قیچی و فندک راهی اتاق عمل شد اشیاء موجود در معده این مرد باعث تعجب پزشکان و جراحان شد تصویری که میبینید تمامی اشیائی هستند که از درون معده این مرد خارج شده اند.

یک پزشک مصری از داخل معده بیماری که با مشکل روحی مواجه بود، ۳۹ عدد میخ به همراه فندک و قیچی ناخن خارج کرد.

 

myportal

۲۲ مرداد ۱۳۹۶

مطالب پیشنهادی