انگشتان غول آسای پسر بچه هندی

انگشتان غول آسای پسر بچه هندی
پسری که در این تصویر میبینید دچار نوعی سندروم ناشناخته در انگشتان دستانش شده است این بیماری مرموز به طرز وحشتناکی انگشتان این پسر را تبدیل به انگشتانی غول آسا و غیرعادی کرده اند درادامه گزارش تصویری از زندگی این پسربچه هندی را خواهید دید.
انگشتان دستان این پسر هندی به علت یک بیماری مرموز به طرز عجیبی رشد کرده‌ و تا ۱۲ اینچ می‌رسند.
روستاییان محلی به این دلیل از وی دوری می‌کنند.

  

مشرق

myportal

۲۴ مرداد ۱۳۹۶

مطالب پیشنهادی