تیشرتی برای مخالفان دونالد ترامپ

تیشرتی برای مخالفان دونالد ترامپ

متنی که روی تیشرت در این تصویر میبینید به چهارده زبان نوشته شده است ترجمه این متن به زبان ایرانی نیز به چشم می خورد مردم آمریکا پیام خود را از این طریق به گوش دنیا رسانده اند در این پیام از انتخاب این رئیس جمهور برای کشورشان معذرت خواهی کرده اند.اکثر مخالفان ترامپ اقدام به خرید این تیشرت کرده اند.

یک زن با پوشیدن تی شرتی به ۱۴ زبان از مردم دنیا برای انتخاب ترامپ عذرخواهی کرده است/ یکی از زبانها فارسی است.

myportal

۲۸ مرداد ۱۳۹۶

مطالب پیشنهادی