جثه کوچک نوجوان ۱۳ ساله

جثه کوچک نوجوان 13 ساله

اختلالات کروموزومی باعث شده این نوجوان سیزده ساله در این سن جثه ای همانند کودکان داشته باشد بیماری نادری که وی به آن مبتلا است باعث شده هنوز مانند کودکان لباس بپوشد و همانند کودکان نوپا زندگی کند.

نوجوان ۱۳ ساله بریتانیایی به علت ابتلا به بیماری نادری رشد نکردهو همیشه مانند یه کودک نوپا به نظر می رسدبه گزارش دیلی میل، انگوس پالمز به دلیلی اختلالات کروموزومی رشد نکرده و هنوز هم لباس کودکان ۳ ساله را می پوشد .


پزشکان وضعیت وی را بسیار نادر دانسته و آن را ناتوانی یک در هفتمیلیارد نفر می دانندمادر انگوس می گوید که انگوس تنها فردا مبتلا به این بیماری در جهان است و سعی می کند که زندگی شادی برای پسرش ایجاد کند .
وی به دلیل ناتوانی در راه رفتن نیاز به مراقبت زیادی دارد ضمن اینکه برخی اوقات به خودش آسیب می رساند .

myportal

۲۸ مرداد ۱۳۹۶

مطالب پیشنهادی