هنجارشکنی لبنانی ها در مسابقات بسکتبال

هنجارشکنی لبنانی ها در مسابقات بسکتبال

چندی پیش اتفاقی که در مسابقات بسکتبال تیم های ایران و لبنان افتاد جنجال زیادی به دنبال داشت. هواداران لبنانی در حین پخش سرود ملی کشورمان اقدام به سرو صدا و هنجارشکنی کردند که این اقدام بی احترامی به کشورمان محسوب می شود که قرار است این موضوع از طریق مسئولین سفارت لبنان در ایران پیگیری شود.

مسابقات بسکتبال کاپ آسیا در حال برگزاری است و در همین سری از مسابقات، تیم های ایران و لبنان به مصاف هم رفتند.
دیداری که با حاشیه سازی از سوی لبنانی ها آغاز شد. حاشیه ای که در حین پخشسرود جمهوری اسلامی ایران در ابتدای کار از سوی هواداران لبنانی رخ داد.
بازی که در حضور بیش از ۵ هزار هوادار لبنانی برگزار می شد، مطابق سایر دیدار های رسمی با پخشسرود ملی دو تیم آغاز شد.

نکته منفی و قابل تامل این است که در حین پخش سرود جمهوری اسلامیایران هواداران لبنانی سوت زدند. مسئله ای که به نظر می رسد نشان دهنده عدم احترام هواداران حریف، به سرود ملی کشور ایران بود.

البته که موضوع به اینجا ختم نشد و مسئولان فدراسیون بسکتبال ایران و شخص محمود مشحوناز پیگیری این موضوع توسط سفارت ایران خبر داد. موضوعی که بهزعم مشحون، هنجارشکنی از سوی هواداران لبنانی بوده و بایستی مورد پاسخ قرار بگیرد.

گفتنی است، سروقامتان ایرانی با درخشش خود توانستند در پایان کارصدای سوت ها و بی احترامی های لبنانی ها را به بهترین نحو پاسخ دهند و با قدرت از سد لبنان بگذرند.

myportal

۲۸ مرداد ۱۳۹۶

مطالب پیشنهادی