فعالیت کریم باقری در عرصه تبلیغات

فعالیت کریم باقری در عرصه تبلیغات

کریم باقری از فوتبالیست های سابق تیم ملی است که این روزها تصویر وی را در حال تبلیغ برای نوعی خمیردندان روی بنربزرگ تبلیغاتی در یکی از شهرهای کشورمان مشاهده می کنیم. گفته می شود این فوتبالیست مشهور مبلغ هنگفتی برای حضور در این بنر دریافت کرده است.

این روزها شاید در خیابان بنرهای بزرگی از تصویر کریم باقری دیده باشیدکه مربوط به تبلیغ یک نوع خمیردندان است.

نحوه این تبلیغ بسیار جالب توجه است. در حالی که نشان دادن دندان ها در تبلیغات انواع خمیردندانخیلی مهم است کریم باقری در حالی که پیراهن ۱۵ سال پیش تیم ملی را بر تن دارد و دندان هایش هم اصلامعلوم نیست به عنوان چهره اصلی تبلیغاتی این نوع برند خمیردندان انتخاب شده است.

گفته می شود کریم باقری برای حضور بر روی بنرهای بزرگ تبلیغاتی این خمیردندان ۶۰۰ میلیون تومانگرفته است که برای او مبلغ بسیار قابل توجهی است به عبارت دیگر این مبلغ از میزان درآمد سالیانه او از فوتبال بیشتر است!

جام جم آنلاین

myportal

۱ شهریور ۱۳۹۶

مطالب پیشنهادی