خوشگل ترین امضای دنیا

خوشگل ترین امضای دنیا

شما چه نوع امضایی دارید؟ چه مقدار وقت برای امضازدن صرف میکنید آیا زیبایی امضایتان برایتان مهم است؟ امضایی که در این تصویر میبینید عنوان خوشگل ترین امضای جهان را به خود اختصاص داده است و در کتاب گینس ثبت شده است.

یک نفر آفریقایی با الهام از طبیعت زیباترین امضای جهان را به خود اختصاص داده است.

هر فردی امضای مخصوص خود را دارد و شکل این امضاها با هم تفاوت دارد. می توان گفت؛ امضایهر شخص به نوعی معرف شخصیت اوست.

برخی از افراد امضای انحصاری دارند به نحوی که کپی برداری از آن سخت و گاه غیر ممکن است. اماآیا زیباترین امضای جهان را می‌شناسید؟

امضایی که در ادامه می‌بینید متعلق به یک فرد سودانی مقیم عربستان، زیباترین امضای جهان و درکتاب رکوردهای گینس ثبت شده است.

امضا عبارت است از نوشتن نام یا نام خانوادگی (یا هر دوی نام و نام خانوادگی باهم) یا رسم علامت ویژه‌ای که نشانه هویت صاحب علامت است، در ذیل اوراق و اسناد عادی یا رسمی که متضمن وقوع معامله یا تعهد یا قرار یا شهادت و مانند آنها است یا بعداً باید روی آن اوراق تعهد یا معامله‌ای ثبت شود.

باشگاه خبرنگاران جوان

myportal

۳ شهریور ۱۳۹۶

مطالب پیشنهادی