سانحه برای خودروی کاپیتان بارسلونا

برادر لیونل مسی امروز سوار بر ماشین لیونل مسی شد و باسرعت غیرمجاز دچار سانحه شد. خودروی گران قیمت لیونل مسی در این تصادف به شدت دچار خسارت شد . این موضوع در صدر خبرهای ورزشی قرار گرفت.

, ماتیاس مسی برادر بزرگ تر لیونل مسی سوپرستاره بارسلونا صبح امروز در یکی از بزرگراه هایشهر روساریو آرژانتین با خودروی آئودی گران قیمت برادر کوچک تر تصادف شدیدی داشتکه همین امر جنجال بزرگی را در این کشور آمریکای جنوبی به راه انداخت.
برادر بزرگ تر لیونل که همیشه با خودروی گران قیمت کاپیتان بارسلونا در این کشور رفت و آمد می کندبا خودروی گران قیمت لیونل با سرعت غیرمجاز در بزرگراهی در شهر روساریو با یک کامیون تصادف کرد تا نام این بازیکن بار دیگر در صدر اخبار حاشیه های رسانه ها قرار بگیرد.

سانحه برای خودروی کاپیتان بارسلونامسی در روزاریو، سانتا فه به دنیا آمد. پدرش خورخه هوراکیو مسی، کارگر کارخانه بود و مادرش سلیا ماریا کوچیتینی٬ یک نظافتچی نیمه وقت بود.اصلیت والدین مسی ایتالیایی است و به شهر آنکونا باز می گردد. جد او، آنجلو مسی در سال ۱۸۸۳ به آرژانتین مهاجرت کرده است. او از پنج سالگی فوتبال خودش را در تیم گراندولی آغاز کرد؛ تیمی که پدرش در آن زمان مربیش بود. او در سال ۱۹۹۵ به نیوولز اولد بویز رفت تیمی که در همان شهر روزاریو قرار داشت.در سن ۱۱ سالگی تشخیص داده شد که او با کمبود هورمون رشد مواجه است

myportal

۶ شهریور ۱۳۹۶

مطالب پیشنهادی