تجارت پوست روباه

تجارت پوست روباه

این روباه بیچاره خبر ندارد چاق و فربه شدنش برای فروش پوستش است و غذاهایی که به وی میدهند به منظور بیشتر شدن پوست وی برای تهیه پالتوهای گرانقیمت از آن است.  روباه‌های فنلاندی بیشترین آسیب را ازا تجارت پوستشان میبینند.

بسیاری از حیوانات به دلیل شکار بی رویه و استفاده‌های غیر مجاز از آن‌ها در خطر انقراض قرار گرفته‌اند و دیگر نسل زیادی از آن‌ها باقی نمانده است که این نکته درباره روباه‌های فنلاندی هم صادق است. برخی از افراد سودجو در کشور فنلاند، روباه‌ها را چاق می‌کنند و بعد از این که بسیار چاق شدند، آن‌ها را شکار می‌کنند. دلیل این کار افراد در فنلاند به خاطر بیشتر کردن پوست روباه‌ها برای درست کردن پالتو از پوست روباه است.

روباه با توجه به برنامه ویژه تغذیه اش توسط شکارچیانش به ۵ برابر حد معمول خود رسیده و پس از مدت زمانی کوتاه به خاطر پوستش کشته شده است .

«کلر باس» از مبارزان کشتار حیوانات در این باره گفت: «صنعت خز در فنلاند بسیار درآمد زا است و به همین دلیل حیواناتی چون روباه در فنلاند به خاطر خزشان ماه ها در قفس نگهداری و سپس کشته می شوند.»

وی افزود: «وزن برخی از روباه ها به ۱۹ کیلوگرم می رسد و حیوان قبل از مرگ قادر به راه رفتن نیست. خز این حیوانات برای ساخت کلاه، کت، شلوار و … مورد استفاده قرار می گیرد.»

او در پایان گفت: «ظرف ۵ سال گذشته مقدار انبوهی از خز این حیوان از فنلاند به انگلستان ارسال شده است .»

باشگاه خبرنگاران جوان

myportal

۲۰ شهریور ۱۳۹۶

مطالب پیشنهادی