سکته قلبی دسته جمعی میمون ها

سکته قلبی دسته جمعی میمون ها

اشتباه نکنید میمون هایی که در این تصویر میبینید کشته نشده اند آنها با شنیدن غرش یک ببر دچار ایست ناگهانی قلبی شده اند دوازده میمون در جنگل شمال هند با سکته قلبی جان خود را از دست دادند.

دوازده میمون در یک جنگل در هند از ترس غرش یک ببر، به طورهمزمان سکته قلبی کردند و مردند.

دوازده میمون در یک جنگل در شمال هند پس از مواجه شدن با یک ببر وحشی، از ترس سکته قلبیکردند. ساکنان محلی با دیدن جسد ۱۲ میمون روز زمین، به شدت تعجب کردند.

دامپزشکان در ابتدا گمان کردند که این حیوانات مسموم شده اند؛ اما پس از انجام کالبد شکافی مشخصشد که علت مرگ آنها مسمومیت نبوده و همه آنها سکته قلبی کرده اند.

دامپزشکان در پایان تحقیقاتشان به این نتیجه رسیدند به این دلیل که در این منطقه ببرهای زیادی وجوددارد، تنها توضیح برای سکته قلبی میمون ها این است که از یک حیوان بزرگ مثل ببر وحشت کرده باشند.
ساکنان محلی هم اعلام کردند به طور مکرر صدای غرش ببر در این منطقه شنیده می شود.

دکتر «کومار سانجیوف» در این باره گفت:« همه میمون ها بر اثر ایست قلبی مرده اند. همه همزمان از ترس دچار حمله قلبی شده اند.در نخستین نگاه تصور کردیم که که میمون ها دچار مسمومیت شده اند اما تحقیقات تائید کرد که ترس عامل اصلی مرگ این حیوانات بوده است.»

جام جم

myportal

۲۳ شهریور ۱۳۹۶

مطالب پیشنهادی