اشک هایی از جنس پنبه گریبانگیر دختر بچه هندی شد

اشک هایی از جنس پنبه گریبانگیر دختر بچه هندی شد
این دختربچه هندی یازده سال سن دارد.گریه های این دختر از جنس پنبه هستند و از چشمان وی به جای اشک پنبه ریزش میکند. خانواده و اطرافیان وی معتقدند او را ارواح تسخیر کرده اند و او را هنوز نزد پزشک نبرده اند.

بیش از دو هفته است که روزی ۳۵ تا ۴۰ دانه سفید کوچک از چشمان این دختر ۱۱ ساله هندی می‌ریزد که شبیه به پنبه است.
ظاهرا اشک‌های پنبه‌ای ماناسی از ۲۵ آگوست آغاز شده و پدرش و مردم روستا معتقدند که ارواح او را تسخیر کرده اند.
روستاییان از او اجتناب می‌کند و خانواده اش از ترس خشم الهی درباره وضعیت او حرف نمی‌زنند و آن قدر خرافاتی هستند که هنوز با یک چشم پزشک مشورت نکرده اند.
پزشک محلی پس از شنیدن ماجرای او برای دیدنش آمد و با دیدن دانه‌های سفید رنگ توصیه کرد به یک چشم پزشک مراجعه کنند. طبق نظر پزشکانی که پرونده او را مطالعه کرده اند این دانه‌های سفید رنگ می‌تواند واکنش آلرژیک باشند که به شکل ترشحات یا رگه‌های سفیدرنگ از چشم او خارج می‌شوند و یا یک بیماری که به علت کمبود ویتامین دی ایجاد می‌شود. گاهی ترشحات سفید رنگی در گوشه چشم کودکانی که سوء تعذیه دارند دیده می‌شود که شبیه پنبه است.

 

myportal

۲۴ شهریور ۱۳۹۶

مطالب پیشنهادی