کوه عجیب و غریب

کوه عجیب و غریب

 

کوه جالبی که در این تصویر میبینید با سنگ های گردی که از آن بیرون زده است به کوه تخمگذار معروف شده است. این سنگ ها پس از مدتی از صخره جدا می شوند. شکل بیضی و دایره این سنگ ها همه را شگفت زده کرده است.

این کوه در منطقه ی Qiannan Buyi چین و در استان Guizhou قرار گرفته است
و مدت ها است که جغرافی‌دان و زمین شناس ها را دچار سردرگمی کرده است. این صخره ها ظاهرشان صاف نیست و سنگ های گرد و بیضی شکل و شبیه به تخم مرغ از سطح آن ها بیرون زده است.

این سنگ های تخم مرغ شکل به مرور بیرون می آیند و در نهایت هم کاملاً‌ از صخره بیرون می افتند.
طبق گفته های مردم بومی این منطقه،‌ حدود ۳۰ سال طول میکشد تا این سنگ ها از صخره کاملاً‌ جدا شوند.
این رخداد که سنگ هایی از دل صخره بیرون بیایند و این روند تکرار و تکرارشود واقعاً‌ عجیب است و خاص قلمداد می شود.

کوه عجیب و غریب

بنابراین جغرافی‌دان هایی که علاقه مند به یافتن پاسخی برای آن بودند، مجبور بودندبه این منطقه کوهستانی و تقریباً‌ ناشناخته سفر کنند.
بررسی های آن ها به این نتیجه رسید که اگرچه اکثر بخش های این کوه از سنگ های سخت تشکیل شده است،اما این بخش از آن از سنگ های آهکی نرم تر شکل گرفته که در مقابل فرسایش به راحتی تسلیم می شوند.از سوی دیگر، سنگ های تخم مرغی جنس خیلی سفت و سخت تری دارند و این تفاوت باعث می شودکه این سنگ ها به مرور زمان راه خود را به بیرون باز کنند.
با این حال،‌ هنوز کسی توضیحی مبنی بر چرایی شکل بیضی و دایره این سنگ ها نداده است و اینکه چگونه این بخش آهنکی که در زمان زمین شناختی کامبرین اینجاد شده همچنان پا بر جای مانده است.

myportal

۱ مهر ۱۳۹۶

مطالب پیشنهادی