اولین تصویر ثبت شده از امیرکبیر

اولین تصویر ثبت شده از امیرکبیر

داستان های زیادی از امیرکبیر شنیده ایم اما اولین تصویر واقعی که از وی به ثبت رسیده است را در بالا مشاهده میکنید. ی در زمان  ناصرالدین‌شاه قاجار در مقام صدراعظمی فعالیت میکرد.

اولین عکس واقعی از مرحوم اتابیک اعظم میرزا تقی خان فراهانی امیر نظام (امیرکبیر) که امروز منتشر شد

یرزا محمد تقی‌خان فراهانی (زاده: ۱۱۸۶ هزاوه اراک، درگذشته: ۲۰ دی ۱۲۳۰ کاشان) مشهور به امیرکبیر،یکی از صدراعظم‌های ایران در زمان ناصرالدین‌شاه قاجار بود.
امیرکبیر همسر عزت‌الدوله، خواهر ناصرالدین‌شاه قاجار بود و به سبب ازدواج دخترش تاج‌الملوکبا مظفرالدین‌شاه قاجار، پنجمین پادشاه از دودمان قاجار، پدربزرگ ششمین ایشان، محمدعلی‌شاه نیز به شمار می‌رود.

اصلاحات امیرکبیر اندکی پس از رسیدن وی به صدارت آغاز گشت و تا پایان صدارت کوتاه او دنبال شد.
مدت صدارت امیر کبیر ۳۹ ماه (سه سال و سه ماه) بود.
وی بنیان‌گذار دارُالفُنون بود که برای آموزش دانش و فناوری‌های نو به فرمان او در تهران پایه‌گذاری شد.
هم‌چنین انتشار روزنامهٔ وقایع اتفاقیه از جمله کارهای وی به‌شمار می‌آید.
سردار عزیز خان موکری داماد امیر کبیر و رهبر قشون ناصرالدین شاه بود.
امیرکبیر پس از این که با دسیسهٔ اطرافیان شاه از جایگاه خود برکنار و به کاشان تبعید شد،
در حمام فین به دستور ناصرالدین‌شاه به قتل رسید. پیکر وی در شهر کربلا به خاک سپرده شده‌است
مشرق نیوز

myportal

۲ مهر ۱۳۹۶

مطالب پیشنهادی