پرنس هری و نامزدش

پرنس هری و نامزدشهمانگونه که در این تصویر میبینید پرنس هری و نامزدش در انظار عمومی دیده شده اند و این تصاویر خبر نزدیک بودن ازدواج آنها را قطعی کرده است. این شاهزاده انگلیسی مگان مارکل را برای ازدواج انتخاب کرده است.

“پرنس هری”، نوه آخر ملکه الیزابت و بازیگر امریکایی، “مگان مارکل” کهچندی است نام او به عنوان نامزد شاهزاده انگلیسی برده می شود پس از یک سال بالاخره با هم درانظار عمومی ظاهر شدند.

پرنس هری و مارکل در جریان مسابقات جهانی نظاميانی که حين انجام وظيفه دچار معلوليت هایجسمی شده اند اين مسابقات جهانی، تحت عنوان “شکست ناپذير” با هم در انظار عمومی ظاهر شدند؛این مسابقات از سال ۲۰۱۴ به ابتکار شاهزاده هری و با الهام از تجربيات دوران حضور او در جنگ افغانستان برگزار می شود. حضور زوج سرشناس در این مراسم بازتاب گسترده ای داشت.

myportal

۶ مهر ۱۳۹۶

مطالب پیشنهادی