پیراهن استقلالی یادگاری سرمربی آلمانی ناپدید شد

پیراهن استقلالی یادگاری سرمربی آلمانی ناپدید شد

با انتشار خبر گم شدن پیراهن یادگاری که به سرمربی آلمانی داده شده بود و وی عکس های یادگاری با آن گرفته بود خبرساز شد و جنجال زیادی آفرید. به گونه ای که در نشست خبری در باشگاه استقلال ازدحام فراوانی توسط خبرنگاران صورت گرفت.

«گم شدن پیراهن اهدایی استقلال به شفر در ازدحام نشست خبری!» سوژه کارتون امروز خبر ورزشی شده است.

پیراهن استقلالی که سرمربی آلمانی با آن عکس یادگاری انداخت ناپدید شد.
پس از اینکه از خبرنگاران و عکاسان خواسته شد به طبقه پنجم باشگاه استقلال رفته تا در نشست خبری شرکت کنند ازدحام عجیبی به دلیل حضور تعداد خبرنگاران به وجود آمد، به طوری که دفتر رضا افتخاری مدیرعامل باشگاه پر از خبرنگاران شده بود و همهمه زیادی ایجاد شد.

* این همهمه به حدی بود که مدیر روابط عمومی استقلال تصمیم گرفت ابتدا به عکاسان اجازه عکاسی داده و سپس از آنها بخواهد دفتر مدیرعامل را ترک کرده و خبرنگاران و گزارشگران بتوانند نشست خبری را پوشش دهند. با این حال همهمه و شلوغی به حدی بود که چندین بار افتخاری از خبرنگاران خواست که سکوت را رعایت کنند ضمن اینکه تعدادی افراد متفرقه هم در دفتر حضور داشتند.

زمانی که شفر قصد داشت صحبت‌هایش را آغاز کند از روی تبلت خود صحبت‌هایش را مطرح کرد و به نظر می‌رسید از قبل آماده صحبت کردن بود.

* از طرف باشگاه پیراهن استقلال به شفر سرمربی آلمانی داده شد تا عکس یادگاری بگیرد اما پس از چند دقیقه پیراهن گم شد و مسئولان استقلال دنبال آن بودند. گفته می‌شود که این پیراهن هنوز پیدا نشده است.

خبر ورزشی

myportal

۱۲ مهر ۱۳۹۶

مطالب پیشنهادی