نوزادان شیرخوار و چالش والدین

نوزادان شیرخوار و چالش والدین

به تازگی چالش جدیدی در بین خانواده های اروپایی راه افتاده است که طی آن روی صورت نوزاد شیرخوار خود پفک میچینند هرچقدر بیشتر بتوانند پفک روی صورت نوزاد بگذارند لایک بیشتری خواهند گرفت.

به تازگی چالش جدیدی بین والدین اروپایی در شبکه های اجتماعی شکل گرفته است. این چالش هیجان انگیز از زمان به خواب رفتن بچه ها شروع می شود. هر پدر و مادری که بتوانند تعداد بیشتری پفک روی صورت نوزاد خوابیده شان بگذارند، برنده این چالش خواهند بود. موج این چالش به سرعت در حال فراگیر شدن است و خبر دقیقی از برنده این چالش و تعداد پفکی که روی صورت نوزادش گذاشته است، در دست نیست! که تصاویری از آن را در ادامه مشاهده می کنید.

myportal

۲۳ مهر ۱۳۹۶

مطالب پیشنهادی