پیاده روی خانوادگی دختر و داماد رئیس جمهور آمریکا

 پیاده روی خانوادگی دختر و داماد رئیس جمهور آمریکا
 دختر رئیس جمهور آمریکا به تازگی در پیاده روی خانوادگی دیده شد. او که به همراه همسر و سه فرزندش در حال گشت و گذار بود از دید خبرنگاران و عکاسان پنهان نشد و به راه خود ادامه داد.

ایوانکا ترامپ مدل امریکایی و دختر رئیس جمهور این کشور در کنار همسر و فرزندانش برای گردش و پیاده روی به خیابان های واشنگتن رفتند.
ایوانکا ترامپ که از او به عنوان یکی از چهره های بانفوذ و نزدیک به دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور نام برده می شود با شروع دوران ریاست جمهوری پدرش از نیویورک به واشنگتن آمده است. گردش و پیاده روی خانوادگی او سوژه عکاسان رسانه های امریکایی که بسیار علاقمند به دنبال کردن خانواده رئیس جمهور جنجالی امریکا هستند، قررار گرفت

 

آریا بازار

myportal

۲۳ مهر ۱۳۹۶

مطالب پیشنهادی