قدردانی از مرد انگلیسی در فضای مجازی

قدردانی از مرد انگلیسی در فضای مجازی

یک مرد انگلیسی با بخشیدن کفش های گرانقیمتش به یک مردبی خانمان مورد تحسین کاربران در فشای مجازی قرار گرفت. وی بلافاصله پس از مشاهده این مرد بی خانمان کفش هایش را از پایش بیرون می آورد و به وی هدیه میدهد.

عمل انساندوستانه یک مرد سخاوتمند اهل دربی شر انگلیس، یک بی خانمان را تحت تاثیر قرار داد و اشک وی را جاری کرد. هنگامی که “کریج ولس ” ۳۶ ساله به همراه همسر و سه فرزندش در رستوران مشغول خوردن غذا بودند  ناگهان یک بی خانمان از پشت شیشه توجه اش را جلب کرد. این بی خانمان که کفشی به پا نداشت در حال عبور از  مقابل رستوران بود.

بلافاصله کریج به بیرون از رستوران دوید و از مرد بی خانمان خواست تا سایز کفشش را به او بگوید. در ادامه هنگامی که وی متوجه شد سایز کفش او با این بی خانمان یکی است، فورا کفش نایک  ۱۲۰ یورویی خود را از پا در آورد و به بی خانمان داد. تصاویری که منتشر شده است کریج و مرد بی خانمان را در کنار یکدیگر و در مقابل رستوران نشان می دهد.

کریج در این خصوص گفت : با دیدن این صحنه تحت تاثیر قرار گرفتم و  به آن واکنش نشان دادم. وقتی با خانواده ام مشغول خوردن غذا بودم، دیدن این صحنه مرا تکان داد. برای این تصمیم، حتی یک لحظه هم فکر نکردم. بلافاصله به همسرم نگاه کردم و به او گفتم فورا بر می گردم. وقتی کفشم را از پایم در آوردم و به بی خانمان دادم، وی باور نمی کرد و ناگهان اشک از چشمانش جاری شد. از نظر من عشق به همنوع بزرگترین موهبتی است که خداوند در دل هر آدمی قرار داده است.

گفتنی است؛ انتشار این تصاویر با واکنش مثبت کاربران زیادی همراه شد و بیش از صدها هزار نفر عمل انساندوستانه کریج را مورد تحسین قرار دادند.

myportal

۱ آبان ۱۳۹۶

مطالب پیشنهادی