گلایه های این روزهای پریچهر مشرفی

گلایه های این روزهای پریچهر مشرفی

پریچهر مشرفی از هنرمندان سریال عاشقانه است که این روزها دل پری از همه دارد و در صفحه اجتماعی اش متن غم انگیز و پراز گلایه ای قرار داده است که درادامه خواهیم خواند.

بازیگر عاشقانه نوشت: با خودی جنگیدم با بیرون جنگیدیم ‘ با این جامعه.،با هزاران گرگ’

پریچهر مشرفی که در غالب یکی از نقش‌های فرعی سریال «عاشقانه» جلوی دوربین رفته بود در پستی از حاشیه های سینما گلایه کرد.

«خدایا ناشکریام رو ببخش’ میدونم ایمانم ضعیفه ولی کم اوردم خدااا.
دلم خونِ از دست این روزگار’ این جماعت .،
خیلیا فکر میکنن رو پر قو بزرگ شدم!!
اما نمیدونن که سالهااست’ از بچگی تا به امروز برای همه چیز جنگیدم’ برای هر چیزی!

با خودی جنگیدم با بیرون جنگیدیم ‘ با این جامعه.،با هزاران گرگ’
با تعصبات ‘برأی عشق’ برای سینما’..برای مستقل بودن…
برای حق طبیعیم’ با بیماری.،
تک و تنها جنگیدم ..

تا میاد حالم خوب شه چند روزی دوباره همه چیز خراب میشه.،
تا میام سرم رو بالا بگیرم’ دوباره میشکنم،، همه باورام نابود شد!!

تو جوونی پیر شدم ١٠بار مردم و زنده شدم, اگر هنوز هم زنده ام’ اگر هنوز نفس میکشم

فقط به خاطر روح بزرگ ‘ وجودِ مادرمه

« فقط تو پناهم بودی’ قلبم’ وجودم’عشقم’ همه هستیم تو جواهری روی زمین هستی ‘

برنا

myportal

۱ آبان ۱۳۹۶

مطالب پیشنهادی