درختان جالب توخالی در استرالیا

درختان جالب توخالی در استرالیا

درختی که در این تصویر میبینید در بائوباب نام دارد این درخت تو خالی در جنوب ویندهام استرالیا رشد میکند. در قدیم الایام از این درخت به جای زندان استفاده می شد داستان جالبی که در مورد این درختان گفته شده است را در ادامه خواهید خواند.

از درختان بائوب در استرالیا، بائوباب بسیار بزرگی در جاده ی رودخانه ی کینگ و درست در جنوب ویندهام استرالیا است.
این درخت تقریبا محدوده ای به وسعت ۱۵ متر مربع را می پوشاند و تنه ی آن کاملا توخالی است یعنی در داخل آن چیزی وجود ندارد.
در تنه ی تهی این درخت، دری کنده شده است تا بتوان به داخل ورودی جادار آن به راحتی دسترسی داشت.

این درخت به درخت زندانیان مشهور است

داستان این درخت از این قرار است که در قرن نوزدهم، پلیس در حال انتقال گروهی از زندانیان به سوی زندان بود.
آنها تصمیم گرفتند تا شبی را در ویندهام بمانند.
بعد از مدتی ماموران فهمیدند که درخت توخالی است و بنابراین می توانند کمی آن را شکاف دهند و زندانیان را به داخل آن بفرستند.
به این ترتیب شد که این درخت به درخت زندانیان مشهور شد.
داخل تنه این درخت در حدود ۹ متر مربع جا دارد و تقریبا می تواند ۳۰ زندانی را در خود جای دهد

تابناک

myportal

۵ آبان ۱۳۹۶

مطالب پیشنهادی