عکس سارق جوان در جواهر فروشی

عکس سارق جوان در جواهر فروشی

دزدی از جواهرفروشی توسط یک مرد جوان از چشم دوربین های مداربسته دور نماند و هم اکنون پلیس به دنبال این سارق با مشخصاتی که در این تصویر میبینید است.

دوربین های مداربسته فروشگاه از لحظه ورود و سرقت Stealing این مرد جوان فیلم و عکس گرفته است.
پلیس وی را مردی جوان با موهای بلند، عینکی با پیراهنی سفید و شلواری سیاه معرفی کرده است که جستجو برای دستگیری اش ادامه دارد

هرکس اشیا، لوازم ، مصالح و قطعات آثار فرهنگی را از موزه ها، نمایشگاه ها و مکان های زیر نظر دولت سرقت کند یا با علم وآگاهی از مسروقه بودن اشیا خرید یا نگه داری کند به یک تا ۵ سال حبس محکوم می شود.

۸) سرقت وسایل و متعلقات مربوط به تاسیسات مورد استفاده عمومی

این نوع سرقت ها مجازات حبس دارد. وسایلی از قبیل تاسیسات آب ، برق، گاز و غیره که زمان حبس آن از یک تا ۵ سال است.

myportal

۶ آبان ۱۳۹۶

مطالب پیشنهادی