موجود اسرار آمیز به ظاهر دریایی

موجود اسرار آمیز به ظاهر دریایی

این موجود اسرار آمیز دریایی که در آلاسکا پیدا شده است به کوسه سفید شباهت دارد اما ظاهری بسیار متفاوت دارد برای بررسی های تکمیلی پزشکان آن را به آزمایشگاه ارسال کرده اند.

پیدا شدن بقایای یک موجود به ظاهر دریایی همه را متعجب کرده است.
برخی از حدس و گمان ها حاکی از این است که ممکن است این موجود کوسه باشد اما هنوز اطمینانی در اینباره وجود ندارد.
به نقل از دیلی میل، پیدا شدن بقایای یک موجود به ظاهر دریایی همه را متعجب کرده است.

پیدا شدن بقایای یک موجود به ظاهر دریایی

برخی از حدس و گمان ها حاکی از این است که ممکن است این موجود کوسه باشد اما هنوز اطمینانی در این باره وجود ندارد.

این موجود بسیار عجیب در آلاسکا پیدا شده است، موجودی سفید که به نظر می رسدخود طعمه جانور دیگری شده باشد و حالا آب دریا این موجود را به سواحل آورده است.

برخی حدس می زنند این بقایای یک نوع کوسه سفید باشد که خود یکی از خطرناک ترین و درنده ترین موجودات دریایی است اما بسیاری این نظریه را رد می کنند.
بقایای باقی مانده این جانور به آزمایشگاه ارسال شده تا معمای این جانور عجیب کشف شود.

منبع:جام جم انلاین

myportal

۶ آبان ۱۳۹۶

مطالب پیشنهادی