زانکو چاوشی و مادرش

زانکو چاوشی و مادرش

همسر محسن چاووشی با پسرش زانکو تصاویر دونفره زیبایی گرفته است و در صفحه اجتماعی اش به اشتراک گذاشته که درادامه خواهید دید با ما همراه باشید.

اسپاکو یوسفی و پسرشان زانکو آماده شده است که در ادامه مشاهده می کنید.

در ادامه عکس های اسپاکو یوسفی و زانکو چاوشی را مشاهده خواهید کرد.

محسن چاوشی زادهٔ خرمشهر است و اصالتی کردتبار دارد. که با توجه به شرایط کاری پدرش که کارمند شرکت نفت بود
به خرمشهر مهاجرت کردند و محسن در خرمشهر متولد شد. وی فرزند پنجم خانواده و دارای دو خواهر و سه برادر است. بعد از اشغال خرمشهر در زمان جنگ، خانواده او به شهرهای کرمانشاه، مشهد و نهایتاً تهران مهاجرت کردند.

صفحه اجتماعی اسپاکو یوسفی

myportal

۸ آبان ۱۳۹۶

مطالب پیشنهادی