حادثه در لیگ فوتبال آمریکایی

حادثه در لیگ فوتبال آمریکایی

همانگونه که در این تصویر میبینید یک بازیکن فوتبال آمریکایی دچار مصدومیت هولناکی در حین بازی شد که نزدیک بود باعث قطع پای وی شود. پس از وقوع این حادثه وی به سرعت به بیمارستان انتقال داده شد و مورد عمل جراحی قرار گرفت.

بازیکن فوتبال آمریکایی دچار مصدومیت شدیدی در هنگام بازی در جریان یک مسابقه فوتبال شد.

یک بازیکن ۳۲ ساله در جریان یک مسابقه در لیگ فوتبال آمریکایی آنچنان مصدوم شد که نزدیک بود پایش قطع شود.
پای او در هنگام کشکمش با بازیکن حریف شکست. آزمایش های بعدی نشان داد نقطه اتصال ساق پا با قسمت بالای زانو نه استخوان ها که فقط پوست و رگ هایی هستند که هر لحظه ممکن بود با پاره شدن منجر به قطعی پا شوند.

حادثه در لیگ فوتبال آمریکایی

در هنگام تقلا برای دفاع بازیکن حریف وزن خود را بر روی پشت او انداخت و این موضوع باعث شد استخوان زانوی او قسمت پایین تر آن دچار شکستگی مهیبی شود.

myportal

۹ آبان ۱۳۹۶

مطالب پیشنهادی