پوشش اسلامی در هفته مد مرسدس در روسیه

 پوشش اسلامی در هفته مد مرسدس در روسیه

در این بخش به بررسی مدل لباس های هفته مد مرسدس در مسکو روسیه پرداخته ایم. دختر رییس جمهور چچن تازه ترین مدل های پوشش اسلامی اش را در هفته مد در اختیار بازدیدکنندگان قرار داد. آخرین طراحی های خانه مد اسلامی فردوس را درادامه ببینید.

نمایش لباس های طراحی شده توسط دختر رئیس جمهور چچن در هفته مد مرسدس در روسیه برگزار شد.

“ایشات قدیروف”، دختر “رمضان قدیروف” رییس جمهور چچن، مدیر خانه مد اسلامی فردوس است.
مرکز مد فردوس توسط “مدنی قديروف”، همسر رمضان در سال ۲۰۰۹ پايه گذاری شد.

ایشات اولین مجموعه خود را از لباس زنانه اسلامی سال گذشته در “گروزنی” به نمایش گذاشت. او اکنون مجموعه تازه ای از لباس های طراحی شده خود بر اساس پوشش اسلامی را در مسکو به نمایش گذاشته است. هفته مد مرسدس در روسیه فرصتی بوده تا ایشات آخرین لباس های مد اسلامی را به معرض بازدید بگذارد.

myportal

۹ آبان ۱۳۹۶

مطالب پیشنهادی