ماهی سر زرد یک ماهی نمونه

ماهی که در این تصویر میبینید ماهی پدر است و برای نگهداری از فرزندانش آن ها را درون دهان خود به همه جا میبرد و تا زمانی که از تخم بیرون نیامده اند از آن ها مراقبت میکند.

دیلی میل نوشت: این ماهی برای محافظت از تخم های خود آنها را درون دهان خود قرار می دهد و این ماهی پدر که به ماهی سر زرد معروف است مانند یک پدر واقعی از فرزندان آینده خود محافظت می کند و او تا زمانی که بچه های او از تخم بیرون بیایند آنها را درون دهان خود نگه می دارد.

  این ماهی دارای شخصیت جالب توجهی است.ماهی بسیار بازیگوش و بامزه ای است و از تماشای انسان ها نیز لذت میبرد.
این ماهی کمی خجالتی و ارام است لذا نگهداری از ان به همراه سایر ماهیان ارام بهتر است.او به ماهیان دیگر صدمه نمیزند اما ممکن است سایر اعضای مهاجم تانک به او اسیب بزنند.
ممکن است از اکواریوم بیرون بپرد بنابراین وجود درپوش مناسب توصیه میشود
بیشتر وقت خود را در تونل و پناهگاه زیرزمینی خود میگذراند.زمانی که از لانه اش بیرون میاید اگر از چیزی بترسد با عجله و سرعت تمام به لانه و مخفیگاهش بر میگردد.
یکی از کارهای جالب این ماهی نگهداری تخمها تا باز شدن کاملشان در دهان جنس نر است .
در غذادهی به این ماهی خجالتی ممکن است کمی مشکل باشد زیرا تنها غذاهایی را که اطراف حفره و لانه اش بیافتد میخورد.از غذاهای گوشتی مختلف و غذاهای اماده برای تغذیه اش استفاده کنید.

myportal

۱۱ آبان ۱۳۹۶

مطالب پیشنهادی