ازدواج با اختلاف ۶۸ سال

ازدواج با اختلاف 68 سال

پسر جوانی که در کنار این پیرزن میبینید همسر وی است. آن ها با اختلا سنی ۶۸ سال با هم پیمان ازدواج بستند. این پیرزن عمه پدر همسر جوانش است و از این ازدواج بسیار راضی و خرسند است. اما این ازدواج دوامی نداشت و پیرزن ۹۱ ساله درگذشت.

 ازدواج با اختلاف سني زياد يکي از مسائلي است که تا کنون بارها در مورد آن اخبار گوناگون منتشر شده است
از ازدواج دختر ۱۲ ساله با پيرمردي پيرتر از پدر بزرگش تا ازدواج پيرزن ۸۰ ساله با پسر نوجوان ۱۷ ساله که همگي به نحوي با مخالفت خانواده ي همراه بوده ولي برگزار شده است
مثل پسر جواني که در کمال تعجب والدين و اقوام تصميم گرفت با عمه بزرگ خود يعني عمه ي عمه اش ازدواج کند.

ازدواج پسر ۲۳ ساله با عمه ي ۹۱ ساله پدرش براي به آرامش رساندن او”مائوريکيو اوسلو” براي به آرامش رساندن “يولاندا تورس” تصميم گرفت
تا اخرين آرزوي اين پيرزن ۹۱ ساله را که ازدواج بود برآورده کند .

پسرجوان که هنگام ازدواج هنوز در مرحله تکميل مقدمات دريافت حکم وکالتش بود بعد از مدت کوتاهي وکيل شد و توانست با قدرت بيشتري به کار خود ادامه دهد ، اين عقيده اي بود که او داشت .
هنگام ازدواج با پيرزني که ۶۸ بزرگتر از او بود ۸ سال از جدايي پدر و مادرش مي گذشت
و اين مرد جوان دوست نداشت هيچ کس به دليل تنهايي و از هم پاشيدگي خانواده اش غمگين باشد براي همين تصميم گرفت تا عمه بزرگ خانواده را به آرزوي ازدواجش برساند و او را از تنهايي رها سازد ماه بعد از اين ازدواج عروس ۹۱ سال درگذشت و داماد جوان را تنها گذاشت.
“مائوريکو” بعد از مرگ همسر پيرش گفت :او براي من يک پشتيبان واقعي بود و حضورش به من دل گرمي مي داد و حالا نبودش براي من بسيار سخت است.

آفتاب

myportal

۱۴ آبان ۱۳۹۶

مطالب پیشنهادی