ماکت زیبا و خیره کننده

ماکت زیبا و خیره کننده

یک هنرمند ترکیه ای به ساخت ماکتی زیبا و رویایی پرداخته است که همه را به تعجب واداشته، این ماکت کتاب هایی به اندازه یک بند انگشت دیده می شود. قاب عکس هایی با تصاوبر واقعی که چشم هر بیننده ای را خیره میکند. درادامه تصاویری از این ماکت زیبا را ببینید.

یک هنرمند ترکیه‌ای ماکت خانه‌ای کوچک با استفاده از کاغذ، فویل، پلی استایرن و… ساخته است.

ماكت های سه بعدی، ابزاری تعیین كننده در روند طراحی معماری است.ابزاری به غایت تاثیر گذار در امر پ**ژوهش و بررسی،خلق ایده ها،آزمون نظریه ها و كشف راهكار های مبتكرانه ای كه معمار برای بیان اندیشه و ایده های خود از آن مدد می جوید.

در نگاه اول، ماكت ها را با توجه به كاربردشان، نقششان در طراحی، مخاطب و نحوه بیان آنها میتوان به دو دسته كلی ماكت های مطالعاتی و ماكت های نهایی طبقه بندی كرد.ماكت های نوع دوم را از آن رو “ماكت های نهایی” می نامیم كه بعد از ایده آفرینی، شكل گیری و تكمیل طرح با زبانی غیر انتزاعی و واقع گرا به منظور برقراری ارتباط ادراكی كارفرمایان یا افراد غیر متخصص با عناصر و مختصات طرح ساخته می شود. این در حالی است كه هدف از ساخت ماكت های مطالعاتی ژی گیری، ارزیابی و بازبینی روند تكمیل یك طرح است.

ماكت های مطالعاتی، ابزار كارآمدی برای برقراری ارتباط بهینه بین عناصر درگیر در طرح و در مواردی كه پروژه از وجود كارفرمای كارآزموده ای بهره می جوید، زبان مشترك بین كارفرما و گروه طراحی است.

طراح، ماكت را در مراحل اولیه و بویژه به منظور بررسی مساﺌل كلی سایت و فرم بنا پی می گیرد.مساﺌلی لز قبیل دید از سایت، دید به سایت، ارتباط با زمینه و حجم كلی دیدارگری ذهنی- نزد بیشتر طراحان بدون وجود یك نمونه سه بعدی، جهت ایجاد ارتباط بین فضا و ابعاد- ناقص می نماید. در اینجاست كه این ماكت ها به یاری شتافته و از بروز چنین خطاهایی جلوگیری می كنند. چرا كه توان دیدارگری را افزوده، آن را تقویت می كند. از سوی دیگر، ساختار ماكت ها می تواند در شناخت تعارضات پیش بینی نشده ای كه پیش از این در پلان ها، برش ها و نماها به چشم نمی آمد، ما را یاری كند.

هم زمان با تكمیل طرح، روند ساخت و تغییر ماكت ها نیز تكامل یافته تا بتواند پاسخ گوی نیاز های جدید پروژه باشد. به همین دلیل، این روند اگرچه اغلب با ساخت ماكت های نموداری و مفهومی آغاز می شود، لیكن در ادامه ماكت های شكل گیری و در پایان، ماكت های نهایی و جزﺌیات را می آفرینند.

ماكت های مطالعاتی برای كارفرمایان نیز پرفایده می نماید.چه، بیشتر افرادی كه آشنایی چندانی با خواندن و درك ترسیمات ندارند، با مشاهده ماكت ها می توانند فرم در حال تكمیل طرح را دریابند. علاوه بر این، ماكت ها و ترسیمات به كارفرمایان كمك میكنند تا درك بهتری از دیدهای انتخابی خود در مرحله ترسیم دشته باشند. بازی با ضخامت خطوط، سایه ها و مقیاس ها، اگرچه برای یك طراح امر پیش پا افتاده ای است، ولی یك فرد عادی آن را تنها در حد هنر انتزاعی تلقی می كند.

از سوی دیگر، در روند شكل گیری طرح، طراح شور و اشتیاق وصف ناپذیری دارد. در این هنگام، اگر كارفرما بتواند هرچه بیشتر بدانچه طراح در سر دارد پی ببرد، این هیجانات به او نیز منتقل می شود و این ممكن نیست مگر از طریق ماكت.

myportal

۲۸ آبان ۱۳۹۶

مطالب پیشنهادی