ست میرز مجری گلدن گلوب ۲۰۱۷

ست میرز مجری گلدن گلوب ۲۰۱۷

مراسم گلدن گلوب در سال ۲۰۱۷ توسط یک مجری سرشناس اجرا خواهد شد  ست میرز برای اجرای این مراسم انتخاب شده است. بد نیست درادامه این بخش با این مجری سرشناس آشنا شوید.

ست میرز مجری مراسم جوایز سینمایی و تلویزیونی گلدن گلوب سال ۲۰۱۸ شد. میرز مجری معروف آمریکایی، این مراسم را در تاریخ ۱۷ ژانویه سال ۲۰۱۸ اجرا خواهد کرد.

در سایه سنگین رسوایی هایی اخیر هالیوود بسیاری از چهره های سرشناس مانند الن دجنرس ، تینا فی و ریکی جرویس حاضر نشدند اجرای مراسم گلدن گلوب را قبول کنند.

سال گذشته مراسم گلدن گلوب با اجرای جیمی فالن برگزار شد.

از آنجا که اجرای این مراسم برای چهره های سرشناس ریسک های بسیاری دارد و در مقابل دستاورد چندانی برای آن ها ندارد بسیاری از پذیرفتن این نقش خودداری می کنند. یکی از ریسک های پذیرفتن اجرای مراسم این چنین بازخوردهای منفی پس از مراسم در شبکه های اجتماعی است.

میرز ۴۳ ساله نخستین بار است که اجرای گلدن گلوب را برعهده می گیرد.
او یکبار در سال ۲۰۱۴ اجرای مراسم جوایز امی را برعهده داشت.

myportal

۶ آذر ۱۳۹۶

مطالب پیشنهادی