قتل دختر و پسر جوان به دست ریش سفیدان

قتل دختر و پسر جوان به دست ریش سفیدان

دختر و پسر جوانی که بدون رضایت خانواده ازدواج کرده بودند به دستور دادگاه محلی و ریش سفیدان محل به قتل رسیدند و در گورستانی دورافتاده دفن شدند. طی تحقیقات گسترده پلیس در این زمینه جنایتکاران و ریش سفیدان به دام افتادند.

دختر و پسر جوانی که بدون رضایت خانواده هایشان ازدواج کرده و زیر یک سقف رفته بودند، با حکم ریش سفیدان محلی، توسط بستگان نزدیکشان به قتل Murder رسیده و در گورستانی دورافتاده دفن شدند.

به گزارش پلیس  شهر «کراچی»، موضوع قتل «حسنی و هادی» زمانی به پلیس گزارش شد که تعدادی از دوستانشان از ناپدید شدن ناگهانی آنها نگران شده و با پلیس تماس گرفته بودند. با آغاز تحقیق برای یافتن ردپایی از زوج گمشده، مأموران رد خونی را جلوی خانه عروس و داماد پیدا کردند و به این ترتیب پرونده در دستور کار تیم جنایی قرار گرفت. سرانجام ۹ مظنون دستگیر شدند که بیشتر آنها از بستگان نزدیک زوج جوان بودند.

در ادامه مشخص شد ریش سفیدان محلی با شکایت خانواده این زوج، آنها را در دادگاهی محلی محاکمه و به اعدام  محکوم کرده بودند و جسد آنها برای پنهان ماندن جنایت   به گورستانی دورافتاده انتقال یافته بود. با افشای راز این جنایت هولناک سه نفر از متهمان با انتقال به گورستان، محل دفن قربانیان را نشان دادند و پس از نبش قبر، اجساد برای کالبدشکافی به پزشکی قانونی فرستاده شد. درحال حاضر تحقیقات تخصصی از جنایتکاران و ریش سفیدان ادامه دارد.

 

myportal

۱۰ آذر ۱۳۹۶

مطالب پیشنهادی