ناداوري عليه بهداد سليمي

ناداوري عليه بهداد سليمي

بازهم خاطرات تلخ المپیک ۲۰۱۶ ریو برای بهداد سلیمی تازه شدند. سناریویی که هیئت ژوری علیه وی چیده بود برنامه ریزی شده و از قبل تعیین شده بود. آن ها وزنه زدن وی را رد کردند.ظاهرا نادآوری علیه این ورزشکار محبوب کشورمان ادامه دارد.

امروز یک بار دیگر بهداد سلیمی در صدر خبرهای وزنه‌برداری قرار گرفت،چرا که ماجرای المپیک باز هم برایش تکرار شد.

اتفاقی که در المپیک برزیل برای بهداد سلیمی افتاد این بار در آمریکا هم برای او تکرار شد.در برزیل اشک سلیمی را درآوردند و در آمریکا کاری کردند تا اشکش در نیاید!چیزی مشخص نیست.کارشناسان وزنه برداری بر این عقیده هستند که این بار هم حق بهداد خورده شد،چرا که این بار دستان او نلرزید و خیلی قاطع وزنه را بالای سرش برد اما چه شد که ژوری،دوباره رای را شکست و وزنه زدن را از بهداد سلیمی قبول نکرد؟

وقتی برای نخستین بار ژوری حرکت سلیمی را قبول نکرد او متعجب شد.بلافاصله خاطره ریو برایش تکرار شد به همین دلیل حواسش را جمع کرد تا این بار حقی از خودش ضایع نشود اما سلیمی رفتاری را انجام داد که به نوعی تحریک هیات ژوری قلمداد شد.بهدادپس از مهار وزنه،دستانش را به سمت ژوری گرفت و با نشان داد”ok” و گفتن این کلمه خواست تا مهر تاییدی روی حرکتش بزند.این در حالی بود که ظاهرا سناریو برای او چیده شده بود.سناریویی که در نهایت یک مدال را تقدیم وزنه برداری از کشور استونی کند که هم دستانش می لرزید و هم در حد واندازه های سلیمی نبود تا بالاتر از او مدال بگیرد.

با این حال بهداد در حرکت دو ضرب،زمانی که وزنه را مهار کرد سرش را از زیر میله بالا گرفت تا به داوران و به هیات ژوری اشاره کند که حرکتش مورد تایید است.او برای یکی دو ثانیه هم وزنه را دیرتر انداخت تا دیگر هیچ شک و شبهه ای باقی نماند اما باز هم هیات ژوری وزنه زدن سلیمی را تایید نکرد تا این بار دیگر کارد به استخوان او برسد.حرکتی که باعث شد تا رنگ مدال بهداد تغییر کند و او در زمان اهدای مدال هم رفتاری را انجام بدهد که هرگز مورد تایید نیست.چه خوب بود که سلیمی وقتی که می بیند ژوری تا این اندازه روی او حساس است،ابتدا آنها را تحریک نمی کرد و سپس روی سکو مدالش را داخل جیبش نمی گذاشت.با همه این شرایط تصور خیلی ها هم بر این است که اگر سلیمی زیر وزنه آن حرکت خاص را انجام نمی داد شاید رای هیات ژوری چیز دیگری بود.حرکتی که می گویند به نوعی به تمسخر آنها تشبیه شده است!

myportal

۱۵ آذر ۱۳۹۶

مطالب پیشنهادی