حیوان عجیب و غریب شبیه به سگ و خرس

حیوان عجیب و غریب شبیه به سگ و خرس
حیوانی که در این تصویر میبینید نوعی سگ است که صورتی شبیه به خرس دارد. این حیوان از صاحبش جدا شده است و اکنون از وی در یک پناهگاه نگهداری می شود.

این سگ اکنون در پناهگاه نگهداری می شود و کارکنان آنجا امیدوارند صاحب این سگ پیدا شود.

در تصاویر منتشر شده از این حیوان به خوبی دیده می شود که سر حیوان شبیه به خرس و بدنش متعلق به یک سگ است.

یکی از کارشناس های محیط زیست گفت: این حیوان بسیار مضطرب و افسرده است و هنگامی که کارکنان نزدیکش می شوند به شدت وحشت می کند .امیدواریم صاحب سگ هر چه زودتر پیدا شود. ضمن اینکه این رویداد بسیار نادر است.

 حیوان عجیب و غریب شبیه به سگ و خرس حیوان عجیب و غریب شبیه به سگ و خرس

myportal

۲۷ آذر ۱۳۹۶

مطالب پیشنهادی