غول پیکرترین عمامه دنیا

این مرد هندو پیرو آیین سیک در هندوستان است. وی می خواهد با قرار دادن این عمامه روی سرش رکورد گینس را بشکند و بزرگترین عمامه دنیا را بر سرش بگذارد.

جهان سرشار از انسان‌هایی است که برای دیده و مطرح شدن به دنبال کارهایی عجیب هستند تا رکوردی از خود به جای بگذارند و نام خود را در صفحه اول روزنامه‌ها و از همه مهم‌تر در کتاب گینس ثبت کنند.

نوع دیگری از نام‌ها که باقی می‌مانند مربوط به رکوردهایی است که از داشتن استعداد و یا تعلقاتی است که یک انسان دارد. نام آوتار سینگ، یک پیرو مذهب سیک در هندوستان به دلیل داشتن بزرگترین عمامه جهان در کتاب رکوردهای گینس ثبت شده است.

آيين‌ سيك‌ در ايالت‌ پنجاب‌ واقع‌ در شمال‌ هند، و درفضايى بوجود آمد، كه‌ از مفاهيم‌ بسيارى كه‌ در سرزمين‌ پيدايش‌ رواج‌ داشت‌، بيگانه‌ نبود. اين‌ آيين‌ آميزه‌اى است‌ از مظاهر هندى و اسلامى‌ بويژه‌ از سوى صوفيّه‌ مى‌باشد.
نخستين‌ بنيانگذار آيين‌ سيك‌ «نانك‌» است‌، كه‌ در سال ‌۱۴۶۹ م‌ از پدر و مادرى هندويى متولد شد. در يك‌ جو دينى هندويى ـ اسلامى زندگى كرد. او اولين‌ كسى نبودكه‌ دست‌ به‌ تلاش‌هايى ‌اصلاح ‌طلبانه‌ مى‌زد بلكه‌ قبل‌ از او فردى به‌ نام‌ «كبير» (۱۴۴۰ – ۱۵۱۸) كه‌ از ميراث‌ هندوئيسم‌ وقرآن‌ كريم‌ اثر پذيرفته‌ بود، به‌ اين‌ كار اقدام‌ كرده‌ بود.
شايد آنچه‌ كه‌، باعث‌ شد كبير و پس‌ از او نانك‌ دست‌ به‌ اين‌ حركت‌ اصلاحى بزنند ، جو تعصبى ‌بود كه‌ در جامعه خود مشاهده‌ مى‌كردند؛ و از همين‌ جاست‌ كه‌ مى‌بينيم‌ نانك‌، آيين‌ سيك‌ را بر اين‌اساس‌ پايه‌گذراى مى‌كند. كه‌ هيچ‌ گونه‌ فرقى ميان‌ لفظ‌ جلاله «الله» در نزد مسلمانها با «ويشنو»(Vishnu به‌ معناى خداى نگه‌دارنده‌) در نزد هندوها وجود ندارد.

myportal

۱۰ دی ۱۳۹۶

مطالب پیشنهادی