مهدی شادمانی خبرنگار / عیادت مسئولان و ماجرای مریضی او

مهدی شادمانی خبرنگار ورزشی که مدتی است با بیماری سرطان دست و پنجه نرم می کند ، پس از انجام عمل های جراحی و شیمی درمانی در حال حاضر در خانه خود تحت مراقبت است. خانواده مهدی شادمانی نیز منتظر تصمیم پزشک او در رابطه با روند درمانی مهدی شادمانی هستند. فدراسیون پزشکی ورزشی نیز در چارچوب آیین نامه کمک هزینه درمانی به این خبرنگار پرداخت کرد.

مهدی شادمانی,مهدی شادمانی خبرنگار,بیماری سرطان مهدی شادمانی

مدیر روابط عمومی صندوق حمایت، مصطفی لشگری به همراه عبدالحمید احمدی رئیس انجمن ورزشی نویسان و معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی وزیر ورزش و جوانان و همچنین محمود عبدالهی دبیر انجمن ورزشی نویسان و آزاده پیراکوه عضو هیئت رئییسه این انجمن با حضور در منزل مهدی شادمانی از مهدی شادمانی عیادت کردند.

مهدی شادمانی,مهدی شادمانی خبرنگار,بیماری سرطان مهدی شادمانی

در پایان این عیادت هدیه‌ ای به رسم یادبود از سوی صندوق حمایت و انجمن ورزشی‌ نویسان به مهدی شادمانی خبرنگار ورزشی تقدیم شد.

مهدی شادمانی,مهدی شادمانی خبرنگار,بیماری سرطان مهدی شادمانی

عیادت از مهدی شادمانی خبرنگار رسانه های ورزشی

مهدی شادمانی,مهدی شادمانی خبرنگار,بیماری سرطان مهدی شادمانی

عیادت مسئولان از مهدی شادمانی خبرنگار

مهدی شادمانی,مهدی شادمانی خبرنگار,بیماری سرطان مهدی شادمانی

عکس های مهدی شادمانی خبرنگار ورزشی

مهدی شادمانی,مهدی شادمانی خبرنگار,بیماری سرطان مهدی شادمانی

ماجرای بیماری سرطان مهدی شادمانی

مهدی شادمانی,مهدی شادمانی خبرنگار,بیماری سرطان مهدی شادمانی

حال مهدی شادمانی بیماری او

مهدی شادمانی,مهدی شادمانی خبرنگار,بیماری سرطان مهدی شادمانی

مهدی شادمانی

محمد امین اکرمی

۶ بهمن ۱۳۹۶

مطالب پیشنهادی