نظر شهرداری درباره انتشار عکس درختان شکسته تهران در برف

عکس درختان شکسته در برف تهران

عکس درختان شکسته در برف,عکس درختان شکسته تهران بخاطر برف,درختان شکسته در برف

در صحبتی که با مدیرعامل فضای سبز تهران و سازمان بوستان ها داشتیم ، ایشان گفت برف آسیب چندانی به درختان قدیمی تهران وارد نکرده و فقط درختان جوان و شاخه های آنها شکسته شده است. در پی بارش شدید برف در تهران ، شاهد شکسته شدن تعدادی از شاخه های درختان تهران بودیم اما این درختان، درخت‌های قدیمی تهران نیستند.

عکس درختان شکسته در برف,عکس درختان شکسته تهران بخاطر برف,درختان شکسته در برف

آمار تعداد درختان شکسته در برف بزودی پس از بررسی تمامی آنها اعلام می شود. شکستگی شاخه‌های درختان نیز مربوط به درختانی است که شاخه‌های بلندی دارند و به دلیل سنگین شدن بخشی از این شاخه‌ ها شکسته است.

عکس درختان شکسته در برف,عکس درختان شکسته تهران بخاطر برف,درختان شکسته در برف

ماموران شهرداری در حال پاک کردن برف از روی شاخه های درختان هستند اما امکان پاک کردن برف از روی شاخه‌های درختان بلند ممکن نیست. خوشبختانه به دلیل هرس به موقع درختان، بخش قابل توجهی از شاخه‌ها هرس شده و درختانی که دارای شاخه‌ های بلند بوده اند نیز تکانده شده اند.

عکس درختان شکسته در برف,عکس درختان شکسته تهران بخاطر برف,درختان شکسته در برف

عکس شکسته شدن درختان تهران

عکس درختان شکسته در برف,عکس درختان شکسته تهران بخاطر برف,درختان شکسته در برف

علت شکسته شدن درختان تهران در برف

عکس درختان شکسته در برف,عکس درختان شکسته تهران بخاطر برف,درختان شکسته در برف

شکستن شاخه های درختان در برف شدید تهران

عکس درختان شکسته در برف,عکس درختان شکسته تهران بخاطر برف,درختان شکسته در برف

دلیل شکستن درختان تهران

عکس درختان شکسته در برف,عکس درختان شکسته تهران بخاطر برف,درختان شکسته در برف

شکسته شدن درختان تهران در برف

عکس درختان شکسته در برف,عکس درختان شکسته تهران بخاطر برف,درختان شکسته در برف عکس درختان شکسته در برف,عکس درختان شکسته تهران بخاطر برف,درختان شکسته در برف عکس درختان شکسته در برف,عکس درختان شکسته تهران بخاطر برف,درختان شکسته در برف

علت شکستن درختان تهران

محمد امین اکرمی

۹ بهمن ۱۳۹۶

مطالب پیشنهادی