بازگشت چکامه چمن ماه به ایران + اظهار ندامت از پیوستن به جم

بازگشت چکامه چمن ماه به ایران + اظهار ندامت از پیوستن به جم

بازگشت چکامه چمن ماه به ایران,بازگشت چکامه چمن ماه,تکذیب خبر بازگشت چکامه چمن ماه به ایران

بعد از انتشار خبر بازگشت رابعه اسکویی به ایران، گویی بازیگران دیگری که به شبکه جم پیوسته بودند ؛ دل و جرات پیدا کرده و آنها نیز در حال بازگشت به ایران هستند. حال خبر منتشره این است که چکامه چمن ماه نیز به ایران بازگشته است. در ابتدا خروج چکامه چمن ماه از کشور، عکس های بدون حجاب چکامه چمن ماه سر و صدای زیادی به پا کرده بود.

بازگشت چکامه چمن ماه به ایران,بازگشت چکامه چمن ماه,تکذیب خبر بازگشت چکامه چمن ماه به ایران

در چند سال اخیر تعدادی از بازیگران درجه دو و سه ایرانی که در کشور خودمان پر کار نبودند ، به شبکه جم پیوسته و به این امید را داشتند که آنجا بیشتر دیده خواهند شد. از جمله این بازیگران می توان به رابعه اسکویی، چکامه چمن ماه و رامسین کبریتی اشاره داشت.

تکذیب خبر بازگشت چکامه چمن ماه به ایران

بازگشت چکامه چمن ماه به ایران,بازگشت چکامه چمن ماه,تکذیب خبر بازگشت چکامه چمن ماه به ایران

بر خلاف شایعات منتشر شده ، چکامه چمن ماه به ایران بازنگشته است . این هیاهوی بازگشت مجدد بازیگران بخاطر بازگشت رابعه اسکویی به ایران بوده است و چکامه چمن ماه با انتشار تصاویر خود در چند روز اخیر در پیج اینستاگرامش ، تاکید کرد که او با شبکه جم همکاری می کند.

بازگشت چکامه چمن ماه به ایران

محمد امین اکرمی

۱۰ بهمن ۱۳۹۶

مطالب پیشنهادی