طرح ترافیک ۹۷ زمان اجرا قیمت طرح ترافیک جدید بررسی اجمالی

طرح ترافیک ۹۷ زمان اجرا و قیمت طرح ترافیک جدید سالانه

طرح ترافیک 97,قیمت طرح ترافیک جدید 97,جزئیات طرح ترافیک 97

گفته شده است طرح ترافیک ۹۷ از نیمه دوم فروردین ماه سال ۹۷ اجرایی می شود. جزئیات این طرح ، تعیین نرخ عوارض تردد وسایل نقلیه در مرکز شهر تهران می باشد که در جلسه امروز در دستور کار اعضای شورای شهر تهران قرار گرفت. لایحه تعیین نرخ عوارض تردد وسایل نقلیه در محدوده های مرکزی تهران با اصلاحات کمیسیون حمل‌ و نقل شورای شهر تهران به ۸ ماده و چند تبصره به تصویب رسید.

ماده یکم – به‌استناد بند ۱۶، ماده ۸۰ و قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن نیز و در اجرای ماده تبصره یکم ذیل ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ و به‌منظور اعمال مدیریت هوشمند و تردد خودروها در محدوده شهر تهران به شهرداری تهران اجازه داده می‌شود بر اساس این مصوبه، از ۱۵ فروردین سال ۹۷ نسبت به وصول عوارض تردد وسایل نقلیه در محدوده‌های موضوع این مصوبه اقدام کنند.

ماده دوم – عوارض تردد وسایل نقلیه در هر یک از محدوده‌های موضوع این مصوبه در هر روز برابر است با حاصل ضریب نرخ پایه به‌مبلغ ۲۰۰ هزار ریال با احتساب ۲۰ درصد عوارض توسعه حمل‌ و نقل ریلی، در ضریب مربوط به محدوده تردد، ضریب مربوط به ساعت تردد و همچنین ضریب مربوط به میزان آلایندگی وسیله نقلیه و ضریب مربوط به زمان پرداخت، تجویز ورود یا تردد وسایل نقلیه در محدوده‌های ممنوعه، مطابق ضوابط شورای حمل‌ونقل و ترافیک تهران، منوط به پرداخت این عوارض است.

تبصره ۱: در صورت ورود یا تردد وسایل نقلیه در هر محدوده طرح ترافیک، و زوج و فرد، عوارض مربوط به ورود یا تردد در محدوده طرح ترافیک اخذ خواهد شد.

تبصره ۲: شهرداری تهران مکلف است به‌منظور کنترل آلودگی هوا در شرایط وارونگی و تجاوز شاخص آلودگی از عدد ۱۰۰ و همچنین رعایت سقف تعیین‌شده توسط شورای حمل‌ونقل و ترافیک تهران جهت ورود و تردد وسایل نقلیه در محدوده‌های مصوب، نسبت به افزایش نرخ پایه موضوع این مصوبه حداکثر به‌میزان ۵۰درصد اقدام کند.

ماده سوم – عوارض تردد وسایل نقلیه در خصوص جانبازان بالای ۲۵ درصد، بیماران خاص، افراد دارای معلولیت جسمی و حرکتی که انجام فعالیت‌ها، وظایف شغلی و امور درمانی ایشان مستلزم ورود به محدوده طرح ترافیک است، در سقف مجوزهای ورودی در کل سال با اعمال ضریب نیم درصد تعیین و محاسبه خواهد شد.

تبصره ۱: وسایل نقلیه با پلاک ویلچر (ژ) که انجام فعالیتها، وظایف شغلی و امور درمانی ایشان مستلزم ورود به محدوده طرح ترافیک است، از پرداخت عوارض این لایحه معاف است.

طرح ترافیک 97,قیمت طرح ترافیک جدید 97,جزئیات طرح ترافیک 97

بررسی طرح ترافیک ۹۷ و قیمت طرح ترافیک ۹۷

تبصره ۲: به شهرداری تهران اجازه داده می‌شود حداکثر تا سه درصد کل مجوزهای صادره را در موارد خاص با عنوان ضریب نیم درصد تعیین و محاسبه کنند، ضمن اینکه خبرنگاران، روزنامه‌نگاران و عکاسان خبری شامل موارد خاص خواهند بود و آیین‌نامه این موضوع در کمیسیون حمل‌ونقل شورای شهر تهران به تصویب خواهد رسید.

تبصره ۳: جانبازان بالای ۷۰ درصد و جانبازان اعصاب و روان بالای ۲۵ درصد با تأیید بنیاد شهید و امور ایثارگران در راستای وظایف شغلی و امور درمانی در سقف مجوزهای خروج به محدوده طرح در کل سال از پرداخت عوارض معاف خواهند شد.

ماده چهارم – عوارض تردد وسایل نقلیه پلاک تهران که در زمینه جابه‌جایی مسافر نظیر خودروهای آژانس‌ها و مؤسسات اتومبیل کرایه و حمل بار نظیر وانت‌بارها، کامیون‌ها تا سقف ۶ تن و سایر وسایل نقلیه باربری (به‌استنثای خودروهای مجاز) فعالیت می‌کنند دارای مجوز یا پروانه فعالیت از شهرداری هستند، در سقف مجوزهای ورودی در سال با اعمال ضریب نیم درصد تعیین و محاسبه خواهد شد.

ماده پنجم – مجوز روزانه ورود به محدوده کامیون ممنوع، موضوع مصوبه (سی و نهمین جلسه شورای حمل‌ونقل و ترافیک تهران) در موارد خاص به‌تشخیص سازمان حمل‌ونقل و ترافیک تهران برای کامیون‌ها با ظرفیت بالای ۶ تن با دریافت عوارض صادر می‌شود.

تبصره: تردد این کامیون‌ها در محدوده‌های دوگانه موضوع این مصوبه مستلزم پرداخت عوارض مذکور در ماده دوم نیز خواهد بود.

ماده ششم – به‌ازای مجوز ورود در کل سال برای هر خودرو مبلغ یک میلیون ریال بابت بهای خدمات اخذ می‌شود.

ماده هفتم – ۱۰۰ درصد اضافه درآمد حاصل از اجرای این مصوبه نسبت به درآمد حاصل از اخذ عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک در سال ۹۶، صرف توسعه و نوسازی ناوگان عمومی خواهد شد.

ماده هشتم – در اجرای ماده ۷۴ قانون شهرداری، شهرداری تهران موظف است به‌منظور جبران عوارض ناشی از ورود و تردد غیرمجاز خودروها در محدوده‌های موضوع این مصوبه نسبت به شناسایی خودروهایی که عوارض موضوع این مصوبه را پرداخت نکرده‌اند اقدام و بدهی دارنده خودرو بابت عوارض پرداخت‌نشده را به آخرین نشانی وی نزد اداره راهنمایی و رانندگی اعلام کند. دارنده خودرو موظف است حداکثر ظرف ۱۰ روز عوارض اعلام‌شده را به‌تصویب مندرج در اعلامیه تشخیص عوارض پرداخت یا نسبت به آن نزد کمیسیون موضوع ۷۷ قانون شهرداری اعتراض کند.

قیمت روزانه طرح ترافیک ۹۷

محمد امین اکرمی

۱۱ بهمن ۱۳۹۶

مطالب پیشنهادی