دلیل عدم افزایش حقوق معلمان در سال ۹۷ چه دلیلی وجود دارد

دلیل عدم افزایش حقوق معلمان در سال ۹۷ چه دلیلی وجود دارد

علت عدم افزایش حقوق معلمان,دلیل عدم افزایش حقوق معلمان,دلیل عدم افزایش حقوق معلمان در سال 97

مسئله عدم افزایش حقوق معلمان یک مسئله سیاسی شده که دولت و مجلس آن را به میدان یک دیگر می اندازند و هر یک می گویند طرف مقابل کاری کند! از طرفی مجلس می گوید باید دولت پیشنهاد دهد تا ما حقوق معلمان را افزایش دهیم و دولت هم می گوید ما بودجه ای به اندازه سه برابر کردن حقوق معلمان نداریم، اگر مجلس راست می گوید، خودش راه افزایش حقوق معلمان را پیدا کند!

علت عدم افزایش حقوق معلمان,دلیل عدم افزایش حقوق معلمان,دلیل عدم افزایش حقوق معلمان در سال 97

معلم باید از نظر معیشتی در رفاه باشد تا بتواند تمام حواس خود را به دانش آموزان دهد. در میان حقوق کارمندان دولت، معلمین یکی از پایین ترین حقوق‌ها را دارند. وزیر آموزش و پرورش زمینه‌ بهبود آموزش و پرورش را  افزایش بهره وری در آموزش و  پرورش و افزایش توجه همه ارکان حاکمیت به آموزش و پرورش دانست و گفت: مقام معظم رهبری بارها گفته اند که آموزش و پرورش جایی است که سیاسی کاری برای آن سم هست و این سیاسی کاری باعث می‌شود تا تربیت دانش آموزان تحت‌الشعاع قرار گیرد. بر این اساس من به هیچ عنوان مدیری حتی همفکر با خودم با رویکرد سیاسی را انتخاب نمی کنم.

دلیل عدم افزایش حقوق معلمان

افزایش پلکانی حقوق در سال ۹۷

محمد امین اکرمی

۲۱ بهمن ۱۳۹۶

مطالب پیشنهادی