زمان پرداخت عیدی فرهنگیان و معلمان در سال ۹۷ کی واریز می شود

زمان پرداخت عیدی فرهنگیان و معلمان در سال ۹۷ کی واریز می شود

زمان پرداخت عیدی فرهنگیان,زمان پرداخت عیدی معلمان,تاریخ واریز عیدی فرهنگیان

عیدی فرهنگیان سال ۹۷ همراه با عیدی کارمندان و بازنشستگان در پایان بهمن ماه ۹۶ به حساب آنان واریز می گردد. زمان واریز عیدی فرهنگیان همزمان با پرداخت حقوق آنها می باشد و در پایان بهمن ۹۶ به حساب آنان واریز خواهد شد.

زمان پرداخت عیدی فرهنگیان,زمان پرداخت عیدی معلمان,تاریخ واریز عیدی فرهنگیان

معاون رئیس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر زمان پرداخت عیدی کارمندان و بازنشستگان دولت نیز اظهار کرد: همراه با حقوق بهمن ماه عیدی کارمندان و بازنشستگان دولت به طور حتم پرداخت خواهد شد.

قابل ذکر است عیدی معلمان و فرهنگیان نیز همانند سایر کارمندان دولت در پایان بهمن ماه پرداخت خواهد شد.

میزان عیدی سال ۹۷ کارمندان

زمان واریز عیدی فرهنگیان ۹۷

محمد امین اکرمی

۲۲ بهمن ۱۳۹۶

مطالب پیشنهادی