برنامه کامل امتحانات نهایی خرداد ۹۷ ریاضی تجربی انسانی

برنامه کامل امتحانات نهایی خرداد ۹۷ ریاضی تجربی انسانی

برنامه امتحانات نهایی تمامی رشته های تحصیلی اعم از ریاضی، تجربی و انسانی در دوره های متوسطه ( نظری، فنی و حرفه ای ) و دوره پیش دانشگاهی سال تحصیلی ۹۶-۹۷ از مرکز سنجش آموزش و پرورش منتشر شد. مدارس باید این برگه ها را بدون دخل و تصرف برای مشاهده دانش آموزان در محل مناسب نصب کنند و به اطلاع تمامی دانش آموزان برسانند .

این برنامه‌های امتحانی شامل دانش‌آموزان سال سوم متوسطه رشته‌های نظری شیوه نیم‌سالی ـ واحدی (بزرگسالان، آموزش از راه دور و داوطلبان آزاد)، سال سوم متوسطه رشته‌های فنی و حرفه‌ای و دوره پیش‌دانشگاهی (روزانه، بزرگسالان، آموزش از راه دور و داوطلبان آزاد) است.

ادارات آموزش و پرورش مناطق تابعه پس از تفکیک برنامه‌ها، بدون دخل و تصرف به تعداد مورد نیاز تکثیر و در اختیار واحدهای آموزشی مربوطه قرار می‌دهند و واحدهای آموزشی تابعه نیز در اسرع وقت و به نحو مقتضی عین برنامه‌های امتحانی را بدون دخل و تصرف در محل مناسب نصب کرده و علاوه بر آن، تاریخ و زمان برگزاری امتحانات هر رشته را به اطلاع تمام دانش‌آموزان و داوطلبان آزاد می‌رساند.

امتحانات نهایی خردادماه از روز سه‌شنبه اول خرداد با امتحانات تعلیمات دینی و قرآن(۳)، اصول عقاید(۲) و معارف اسلامی آغاز شده و چهارشنبه ۲۳ خردادماه با امتحان عربی(۳) و ادبیات فارسی تخصصی پایان می‌پذیرد.

برنامه کامل امتحانات نهایی خرداد 97,برنامه امتحانات نهایی تمام رشته‌ ها 97,برنامه امتحان نهایی خرداد 97

لیست امتحانات نهایی خرداد ماه ۹۷ سال سوم

برنامه کامل امتحانات نهایی خرداد 97,برنامه امتحانات نهایی تمام رشته‌ ها 97,برنامه امتحان نهایی خرداد 97

لیست امتحانات نهایی خرداد ماه ۹۷ سال سوم

برنامه کامل امتحانات نهایی خرداد 97,برنامه امتحانات نهایی تمام رشته‌ ها 97,برنامه امتحان نهایی خرداد 97

لیست امتحانات نهایی خرداد ماه ۹۷ سال سوم

برنامه کامل امتحانات نهایی خرداد 97,برنامه امتحانات نهایی تمام رشته‌ ها 97,برنامه امتحان نهایی خرداد 97

لیست امتحانات نهایی خرداد ماه ۹۷ سال سوم

برنامه کامل امتحانات نهایی خرداد 97,برنامه امتحانات نهایی تمام رشته‌ ها 97,برنامه امتحان نهایی خرداد 97

لیست امتحانات نهایی خرداد ماه ۹۷ سال سوم

برنامه کامل امتحانات نهایی خرداد 97,برنامه امتحانات نهایی تمام رشته‌ ها 97,برنامه امتحان نهایی خرداد 97

لیست امتحانات نهایی خرداد ماه ۹۷ سال سوم

برنامه کامل امتحانات نهایی خرداد 97,برنامه امتحانات نهایی تمام رشته‌ ها 97,برنامه امتحان نهایی خرداد 97

برنامه امتحانات نهایی خرداد ماه ۹۷

محمد امین اکرمی

۶ اسفند ۱۳۹۶

مطالب پیشنهادی