علت مرگ حمیدرضا کشانی بدنساز / دلیل ایست قلبی حمیدرضا کشانی

علت مرگ حمیدرضا کشانی بدنساز / ماجرای ایست قلبی حمیدرضا کشانی

علت مرگ حمیدرضا کشانی,جزئیات مرگ حمیدرضا کشانی بدنساز,مرگ حمید رضا کشانی ماجرا

بدنساز جوان کشورمان، حمیدرضا کشانی چند روز پیش بر اثر ایست قلبی درگذشت. حمیدرضا کشانی دارای دو عنوان نایب قهرمانی جهان در رشته بدنسازی بوده است و یکی از بهترین ها در رشته ورزشی اش فعالیت می کرده است. در ادامه به جزئیات مرگ حمیدرضا کشانی بیشتر می پردازیم .

علت مرگ حمیدرضا کشانی,جزئیات مرگ حمیدرضا کشانی بدنساز,مرگ حمید رضا کشانی ماجرا

علت مرگ حمیدرضا کشانی ایست قلبی بوده است و هنوز اطلاعات بیشتری منتشر نشده است که ببینیم آیا از مصرف مکمل های بدنسازی چنین اتفاقی رخ داده است یا خیر. در هر صورت مرگ حمیدرضا کشانی بدنساز کشورمان، چندان طبیعی به نظر نمی رسد اما باید منتظر انتشار اخبار بیشتری در رابطه با این موضوع باشیم.

علت مرگ حمیدرضا کشانی,جزئیات مرگ حمیدرضا کشانی بدنساز,مرگ حمید رضا کشانی ماجرا

حمیدرضا کشانی دارای دو عنوان نایب قهرمانی جهان رشته بدنسازی را دارا بوده است و در این رشته یکی از بهترین ورزشکاران و مربیان به شمار می رفته است. همچنین این مرحوم افتخارات زیادی برای جامعه ایرانی داشت.

طبق آخرین خبرها همایون شهنواز کارگردان معروف کشورمان نیز درگذشت.

علت مرگ حمیدرضا کشانی بدنساز

علت مرگ سری دیوی

محمد امین اکرمی

۱۰ اسفند ۱۳۹۶

مطالب پیشنهادی