ماجرای علت حذف آزمون ورودی مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی

علت حذف آزمون ورودی مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی

ماجرای علت حذف آزمون ورودی مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی

آزمون ورودی تیزهوشان و نمونه دولتی در پایه هفتم طبق گفته مسئولان حذف گردیده است. بنابراین با اتخاذ این تصمیم هرگونه آزمون تستی و کتب آموزشی جهت آمادگی برای آزمون ورودی مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی ممنوع اعلام شده است. با حذف آزمون ورودی مدارس تیزهوشان از سال آینده هیچگونه پذیرشی در این مدارس وجود نخواهد داشت.

وزارت آموزش و پرورش حذف آزمون ورودی تیزهوشان را قدمی موثر در اصلاح روند تربیتی دانش آموزان اعلام کرد. برگزاری این آزمون برای پایه هفتم، سودجویی برخی موسسات را نیز در پی داشته است.

علت حذف آزمون ورودی مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی در پایه هفتم

با توجه به مفاد سند تحول بنیادین و اهدافی که برای دوره ابتدایی مبنی بر محور بودن جریان تربیت در کلیه فعالیت‌های آموزش‌و‌پرورش مشخص شده، در شورای عالی آموزش‌و‌پرورش تصمیم گرفته شد در دوره ابتدایی مجالی را فراهم کنیم که این جریان مهم تحت‌الشعاع هیچ امر دیگری قرار نگیرد.

بنابراین قرار شد کلیه عواملی که باعث می‌شوند تعلیم و تربیت در دوره ابتدایی تغییر جهت دهد و به یکسریآزمون‌های تستی تقلیل یابد و محورهای اساسی یاد شده از جمله مهارت‌آموزی، شاداب‌بودن و نشاط داشتن دانش‌آموزان به دست فراموشی سپرده شود را مورد توجه جدی قرار داده و بر آنها تمرکز کنیم.

با حذف آزمون ورودی تیزهوشان، ورود به مدارس سمپاد چگونه خواهد شد؟

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش گفته است:  با توجه به این‌که دیگر آزمونی برگزار نمی‌کنیم، دیگر ورودی به پایه هفتم در این مدارس نخواهیم داشت و دانش‌آموزان در آزمون دوره دوم سمپاد شرکت می‌کنند لذا تمرکز برای شناسایی و جذب و دادن فرصت به این دانش‌آموزان منوط به زمانی می‌شود که سنشان بیشتر شده باشد.

امیدواریم روی ابزارهای خوب در دوره دوم برای شناسایی استعدادها هم کار شود و بچه ها صرفا بر اساس یکسری مهارت‌های ریاضی برچسب تیزهوش بودن و یا نبودن نخورند. با حذف آزمون ورودی تربیت جانی دوباره در دوره ابتدایی می‌گیرد و فشاری که به خانواده ها وارد می‌شد، از بین می‌رود.

وضعیت تحصیلی دانش آموزان فعلی مدارس سمپاد چگونه خواهد بود؟

اکنون آنها که در دوره اول پذیرش شدند درسشان را ادامه می‌دهند و وارد دوره دوم می‌شوند، اما برای سال تحصیلی آینده پذیرش جدید در دوره اول متوسطه نخواهیم داشت. با عدم برگزاری آزمون مدارس خاص، به تدریج طی سه سال مدارس سمپاد از متوسطه اول حذف می‌شود و آزمون مدارس خاص از دوره ابتدایی به دوره دوم متوسطه منتقل می شود.

حذف آزمون ورودی مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی پایه هفتم

محمد امین اکرمی

۱۷ اسفند ۱۳۹۶

مطالب پیشنهادی