دانلود جزوه ریاضی رشته تجربی کامل تمامی مباحث

دانلود جزوه ریاضی رشته تجربی کامل تمامی مباحث

دانلود جزوه ریاضی رشته تجربی کامل تمامی مباحث

اگر شما نیز یکی از داوطلبان کنکور سراسری سال ۹۷ هستید و در رشته تجربی تحصیل می کنید، حتما از جزوه ریاضی رشته تجربی استفاده کنید، چراکه این جزوه تمامی مباحثی که در زیر آمده است، را در خود جای داده و یک جمع بندی از ریاضی رشته تجربی را برای شما مهیا نموده است.

مباحث جزوه ریاضی رشته تجربی : نکات مهم در مورد تابع معادله درجه ۲ – بررسی نمودار توابع – تابع درجه سوم – تابع دو مجذوری – مشتق – تابع هموگرافیک – فرمول های مشتق – مشتق توابع جبری – مشتق توابع مثلثاتی – مشتق تابع قدر مطلقی – مشتق توابع براکتی – مشتق توابع چند ضابطه ای – مشتق توابع مرکب – مشتق تابع نمایی و لگاریتمی – مشتق مرتبه n – کاربرد مشتق – وضعیت دو منحنی نسبت به هم – زاویه بین دو منحنی یا یک خط و یک منحنی – توابع صعودی و نزولی ثابت – نقاط اکسترمم نسبی – نکات مهم در مورد اکسترمم های نسبی – نقاط بحرانی – اکسترمم های مطلق – طریقه به دست آوردن طول اکسترمم نسبی – آزمون مشتق دوم – جهت تقعر و نقطه عطف – عطف – خواص مشترک اکسترمم نسبی و عطف – دامنه ی توابع کسری – دامنه ی توابع رادیکالی با فرجه ی فرد – دامنه ی توابع رادیکالی با فرجه ی زوج – دامنه ی توابع مثلثاتی – دامنه ی توابع لگاریتمی – دامنه ی توابع چندضابطه ای – دامنه ی توابع قدرمطلقی و جزءصحیح – تساوی دو تابع – اعمال روی توابع -ترکیب توابع – تابع یک به یک – دایره مثلثاتی – نسبت های مثلثاتی – فرمول های مثلثاتی – فرمول های انتگرال – روش های انتگرال گیری – مشتق گیری از انتگرال – مقاطع مخروطی – اندازه ی مماس مشترک دو دایره – وضعیت دو دایره – بیضی – هذلولی – سهمی – تبدیل یا جایگشت – تبدیل با اعضای تکراری – ترکیب – احتمال- قانون جمع احتمال – توزیع دو جمله ای – آمار – فراوانی نسبی – میانگین – انحراف معیار و…

رمز فایل : Portal.HiDoctor.ir

حجم : ۱٫۵ مگابایت

دانلود با لینک مستقیم

دانلود جزوه ریاضی رشته تجربی

محمد امین اکرمی

۱۹ اسفند ۱۳۹۶

مطالب پیشنهادی