جزئیات بستری شدن محسن یگانه در بیمارستان حین اجرای کنسرت

جزئیات بستری شدن محسن یگانه در بیمارستان حین اجرای کنسرت

جزئیات بستری شدن محسن یگانه در بیمارستان حین اجرای کنسرت

محسن یگانه که در رامسر کنسرت داشت به علت ضعف و بی حالی حین اجرای کنسرت به بیمارستان منتقل شد. کنسرت لغو گردید و در ساعت ۲۰:۲۱ امروز پنجشنبه دوم فروردین ۹۷ خبر این حادثه به مرکز پیام غرب استان مازندران اعلام شد.

محسن یگانه ،خواننده معروف، در حین اجرای کنسرت دچار ضعف و بیحالی شد که پس از انجام اقدامات درمانی اولیه توسط تیم اورژانس به بیمارستان امام سجاد رامسر منتقل شد.

محمد حسن صبوری رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی رامسر گفت: کنسرت محسن یگانه در سالن تله کابین رامسر بعلت کسالت این خواننده لغو شد. محسن یگانه به همراه تیم اورژانس به بیمارستان منتقل شد.همچنین افرادی که نسبت به تهیه بلیط اقدام کردند از همان مراکز پولشان عودت داده می‌شود.

انتقال محسن یگانه به بیمارستان

محمد امین اکرمی

۲ فروردین ۱۳۹۷

مطالب پیشنهادی